akrilik-zemin-kaplama-01.jpg

Akrilik Zemin Kaplama İmalatı İçin Tavsiyeler

Alt Yapı: Sahaların inşa edileceği alan düzgün bir şekilde tesviye edildikten sonra etrafı 60cm x 20cm’lik bir bordür ile çevrilir. Bordürün betonu dökülürken, kalıbın içerisine her üç metrede bir, tel örgü için kullanılacak boruların mapaları yerleştirilir. 20cm’si toprağın içerisinde kalacak bu bordürün içerisindeki alan önce 15cm yüksekliğinde irice taşlarla doldurularak sıkıştırılır. Bu sıkıştırılmış zemin üzerine ortalama 15cm, %50 taş tozuyla karışık mekanik stabilize (mıcırlama) yapılır. Bu işlem sırasında sahaya enlemesine ve tek taraflı, metrede binde 6-8 meyil verilir. Bu meyil yağmur sularının sahanın üzerinden rahat kayması ve dolayısıyla kurumasını kolaylaştırmak için yapılır. Mıcırlama sırasında alttan gelebilecek suları önlemek ve üstteki kaplamayı korumak için plastik drenaj boruları kullanılır ve bunların ağızlarının karşısına bordürde deşarj delikleri bırakılır. Yukarıdaki işlemler sırasında saha sık sık sulanarak zeminin iyice oturması sağlanır ve asfaltlamaya hazır hale getirilir.

Tenis kortlarında ve çok maksatlı sahalarda (basketbol, voleybol, mini futbol gibi) kullandığımız akrilik bazlı malzemelerin tarifleri aşağıdaki gibidir:

Asfalt yüzeyler: Asfalt yüzeyin en az 14 gün önceden prizlendiğinden emin olunur. Yüzeydeki tüm yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalar temizlenir.

Beton yüzeyler: Bulunduğunuz yörede asfalt temini zor veya mümkün değilse bu kez asfalt yerine beton kullanılmalıdır. Ancak beton çatlamayacak şekilde imal edilmelidir. Üst kısmı ise helikopter metodu denilen sistem ile çok düzgün bir şekilde perdahlanmalıdır. Kati suretle derz bırakılmamalı, imalat sırasında bırakılacak derzler ıslah edilmelidir zira betondaki oynama ve çatlamalar aynen yukarıya intikal ederek akrilik kaplamayı çatlatabilecektir. Zemin imalatı sırasında sahaya gerekli meyil verilmelidir.

Kaplama Uygulaması

Malzemelerimizin tarifi aşağıdaki gibidir

Court Patch Binder: Tamir malzemesi. Çimento ve quartz kum ile karıştırılarak kullanılır. Asfalttaki tamir işleri ve dolgular için kullanılan güçlü ve fexible bir malzemedir.

Acrylic Resurfacer: Akrilik bazlı bitümlü bir malzemedir, quartz kumla karıştırılarak asfalt zeminin üzerine ilk kat olarak uygulanır. Asfaltın gözeneklerini kapatmaya ve üzerine koyulacak diğer malzemelerin zemine daha iyi yapışmasını sağlamaya yarar.

Base Coat: Kalın "cushion" - süspansiyon malzemesidir. İçerisinde bulunan milyonlarca kauçuk zerresi sayesinde zemine kalınlık ve süspansiyon verilmesini sağlar.

Cushion: Nispeten daha ince “cushion" - süspansiyon malzemesidir. Kalın malzemelerin arasını doldurduğu gibi ilave süspansiyon temin eder.

Color: Akrilik bazlı dış etkenlere karşı bağışıklı renk malzemesidir. İlk iki katı yukarıdaki astar ile beraber kullanılır, son kat ise cila malzemesi gibi bir kat sürülür. Çok güçlü formülü sayesinde hava şartlarından etkilenmez uzun yıllar renk kalitesini muhafaza eder.

White Line Paint: Beyaz akrilik bazlı, dış etkenlere mukavim çizgi boyasıdır.

Tüm yukarıda bahsi geçen malzemeler akrilik bazlı olup, kuruduktan sonra tamamen geçirimsiz hale geldiklerinden uzun yıllar hava şartlarından etkilenmeden kullanılırlar. İyi yapılmış bu tarz bir zemin en az 5-6 yıl hiç bozulmadan hizmet verir ancak her kat için mutlaka fabrika spesifikasyonuna uygun miktarda malzeme kullanılması lazımdır. Kısaca piyasadaki gibi 3 kat 5 kat gibi tariflerin yerine bu katlar için kullanılacak malzeme miktarlarının belirtilmesi ve zemine bunların tümünün uygulanması gereklidir. Şayet bir araştırma ve mukayese yapılacaksa, mutlaka kullanılacak malzemenin beher kat için kullanıldığı miktarlar karşılaştırılmalıdır. Bu malzeme piyasada bulunan bu tarz malzemelerin en kalını ve en kalitelisidir. Bu malzemeler temin ettikleri süspansiyon sayesinde basketbol, voleybol ve çok maksatlı sahalarda da başarıyla kullanılabilmektedir.

Hizmetlerimiz